Zum Hauptinhalt springen

Ljudmila Petruschewskaja

Ljudmila Petruschewskaja

Aus dem Russischen

3 D | 3 H


Bystro choroso ne byvaet ili Cemodan cepuchi

Ljudmila Petruschewskaja

Aus dem Russischen von Rosemarie Tietze

4 D | 7 H


Ljubov' / Prochodite v kuchnju

Ljudmila Petruschewskaja

Aus dem Russischen von Rosemarie Tietze

Zwei Einakter

2 D | 1 H


Ljudmila Petruschewskaja

Aus dem Russischen von Rosemarie Tietze

Monolog

1 D


Dva okoska

Ljudmila Petruschewskaja

Aus dem Russischen von Rosemarie Tietze

Märchen

3 D | 10 H